Select Language

Eat My Crit

ServerEU-Draenor
FactionHorde
Active Members670
Website--
First SeenFeb 24, 13
Ex-Members
Armory Link
Update This Guild's Info
Last Seen Characters
Name Race Class Level Last Seen
Gaerblooder Blood Elf Mage 100 Jun 28, 15
Extrá Blood Elf Paladin 100 Jun 29, 15
Desirè Blood Elf Mage 100 Jun 29, 15
Valdrim Blood Elf Death Knight 100 Jun 23, 15
Naturá Troll Druid 100 Jul 03, 15
Hellmakerr Blood Elf Mage 100 Jun 28, 15
Bíohazard Blood Elf Death Knight 100 Jun 27, 15
Kavlozoumos Tauren Druid 100 Jun 28, 15
Shraðor Blood Elf Rogue 100 Jun 14, 15
Crankesenpai Undead Monk 100 Jun 20, 15
Daffie Goblin Rogue 100 Jul 02, 15
Vindicap Troll Hunter 100 Jun 26, 15
Fínala Blood Elf Warlock 100 Jun 27, 15
Asingeth Blood Elf Paladin 100 Jun 28, 15
Abdication Blood Elf Warrior 100 Jun 29, 15
Zhashia Troll Druid 100 Jun 27, 15
Kyotova Goblin Priest 100 Jun 27, 15
Chouzan Pandaren Monk 100 Jul 01, 15
Evílyoda Goblin Death Knight 100 Jun 16, 15
Teestenea Blood Elf Priest 100 Jul 03, 15
Berov Tauren Druid 100 Jun 09, 15
Bullflame Tauren Shaman 100 Jul 03, 15
Drumack Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Hotchi Pandaren Monk 100 Jun 21, 15
Firedust Blood Elf Hunter 100 Jun 24, 15
Xaerø Orc Warrior 100 Jun 24, 15
Pebsmax Orc Hunter 100 Jun 20, 15
Fivedolla Pandaren Shaman 100 Jul 04, 15
Renthar Pandaren Warrior 100 Jul 03, 15
Tazlo Goblin Hunter 100 Jun 27, 15
Tednu Blood Elf Rogue 100 Jul 03, 15
Bízzý Orc Warlock 100 Jun 27, 15
Lekiwi Tauren Druid 100 Jun 28, 15
Sekelotor Undead Rogue 100 Jul 03, 15
Kalamazoo Pandaren Monk 100 Jun 28, 15
Kipons Blood Elf Rogue 100 Jun 27, 15
Dairon Blood Elf Hunter 100 Jun 07, 15
Drhardwood Blood Elf Paladin 100 Jun 29, 15
Crixx Blood Elf Paladin 100 Jul 02, 15
Roboscorpo Orc Rogue 100 Jun 20, 15
Xaerø Tauren Warrior 100 Jul 01, 15
Rubyredbell Troll Hunter 100 Jul 03, 15
Zòsh Orc Warrior 100 Jul 04, 15
Kássandra Goblin Shaman 100 Jun 16, 15
Paganicus Undead Warlock 100 Jul 03, 15
Babypickle Tauren Druid 100 Jun 19, 15
Mulm Tauren Hunter 100 Jun 21, 15
Gruum Undead Warlock 100 Jun 25, 15
Bowíe Blood Elf Hunter 100 Jun 29, 15
Araethon Blood Elf Death Knight 100 Jul 02, 15
Scarabee Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Darkspooky Tauren Death Knight 100 Jun 24, 15
Gorgeoux Troll Hunter 100 Jul 02, 15
Renthar Tauren Warrior 100 Jun 17, 15
Deathtank Blood Elf Death Knight 100 Jun 25, 15
Tongaricus Tauren Warrior 100 Jun 27, 15
Årtemis Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Greenseeds Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Wowgimp Troll Druid 100 Jul 03, 15
Làss Blood Elf Priest 100 Jun 22, 15
Storesatan Tauren Warrior 100 Jul 02, 15
Bosker Orc Warrior 100 Jul 03, 15
Anghellic Undead Rogue 100 Jun 25, 15
Blackowich Tauren Druid 100 Jun 26, 15
Trovo Tauren Paladin 100 Jul 03, 15
Ashenne Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Nécró Orc Warrior 100 Jul 03, 15
Baldilox Goblin Mage 100 Jun 22, 15
Littletommy Goblin Rogue 100 Jun 08, 15
Keevâ Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Hazél Blood Elf Rogue 100 Jun 09, 15
Nallee Goblin Shaman 100 Jul 01, 15
Aakra Orc Shaman 100 Jun 28, 15
Thunderzz Orc Shaman 100 Jul 03, 15
Nytefall Troll Warlock 100 Jun 28, 15
Taigre Blood Elf Priest 100 Jun 27, 15
Nakriss Orc Warlock 100 Jun 17, 15
Tiggrepalm Pandaren Monk 100 Jun 27, 15
Slaythar Blood Elf Paladin 100 Jul 04, 15
Asterot Orc Warrior 100 Jul 01, 15
Fusdoraks Troll Priest 100 Jul 03, 15
Sshyellow Blood Elf Rogue 100 Jul 03, 15
Borneó Blood Elf Paladin 100 Jun 27, 15
Galbaturix Blood Elf Paladin 100 Jun 20, 15
Ashbane Blood Elf Paladin 100 Jun 27, 15
Rakknor Orc Shaman 100 Jun 26, 15
Fanggor Orc Warrior 100 Jul 02, 15
Lovei Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Luvsick Tauren Druid 100 Jul 01, 15
Djflame Orc Hunter 100 Jun 29, 15
Shambolicus Goblin Shaman 100 Jun 24, 15
Vunoku Troll Priest 100 Jun 12, 15
Kilcreggan Tauren Warrior 100 Jun 25, 15
Krendroth Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Varyemez Tauren Druid 100 Jul 01, 15
Zeonia Blood Elf Hunter 100 Jul 04, 15
Devino Undead Rogue 100 Jul 01, 15
Majicboy Tauren Druid 100 Jun 27, 15
Yoxe Tauren Warrior 100 Jul 01, 15
Icecoldcoke Undead Mage 100 Jul 03, 15
Krendranil Blood Elf Warrior 100 Jun 21, 15
Pasiek Tauren Druid 100 Jul 01, 15
Humanshield Undead Mage 100 Jul 01, 15
Morlakai Orc Death Knight 100 Jul 03, 15
Exthor Orc Warrior 100 Jun 17, 15
Shadify Orc Warrior 100 Jun 29, 15
Delazu Orc Warrior 100 Jul 03, 15
Moophs Troll Druid 100 Jun 17, 15
Carbonoxyde Blood Elf Mage 100 Jul 01, 15
Xarlek Undead Warlock 100 Jun 28, 15
Indianjoe Tauren Hunter 100 Jun 29, 15
Morilye Troll Druid 100 Jun 28, 15
Shoricel Troll Warrior 100 Jul 02, 15
Zelorin Orc Shaman 100 Jun 26, 15
Shådôw Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Cabbss Orc Hunter 100 Jul 03, 15
Panglu Troll Hunter 100 Jul 03, 15
Nerazeem Tauren Druid 100 Jun 28, 15
Faithpriest Blood Elf Priest 100 Jul 01, 15
Hotrunes Orc Death Knight 100 Jul 04, 15
Cershai Pandaren Shaman 100 Jun 07, 15
Andatia Blood Elf Monk 100 Jun 29, 15
Nyriel Blood Elf Hunter 100 Jul 03, 15
Merandu Undead Death Knight 100 Jun 08, 15
Cowbitemoo Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Storholen Orc Warrior 100 Jun 28, 15
Beldoo Tauren Death Knight 100 Jun 27, 15
Kharjin Troll Hunter 100 Jun 27, 15
Xyner Undead Rogue 100 Jul 03, 15
Cjünkïe Orc Warlock 100 Jun 23, 15
Darknessfury Orc Death Knight 100 Jun 28, 15
Marichu Blood Elf Warrior 100 Jun 14, 15
Beforedeaths Troll Druid 100 Jul 03, 15
Ziyoo Blood Elf Death Knight 100 Jul 01, 15
Chaenys Blood Elf Priest 100 Jul 03, 15
Pinguim Undead Warlock 100 Jun 26, 15
Sleet Orc Death Knight 100 Jul 04, 15
Mashog Orc Warrior 100 Jun 19, 15
Marië Blood Elf Monk 100 Jul 02, 15
Pzombie Undead Warlock 100 Jun 17, 15
Adoration Blood Elf Priest 100 Jun 29, 15
Majicus Troll Mage 100 Jun 22, 15
Dmustaine Blood Elf Paladin 100 Jun 23, 15
Näsborrén Goblin Death Knight 100 Jun 27, 15
Omonoiatissa Tauren Paladin 100 Jun 17, 15
Deadcrazy Undead Warrior 100 Jun 29, 15
Raklotien Troll Priest 100 Jun 28, 15
Skyefall Troll Hunter 100 Jun 28, 15
Prinzsoldini Goblin Death Knight 100 Jul 02, 15
Poltsar Troll Druid 100 Jul 03, 15
Teleos Blood Elf Paladin 100 Jun 29, 15
Kirederf Orc Warlock 100 Jun 13, 15
Daaoki Blood Elf Monk 100 Jul 03, 15
Waheednjd Orc Warrior 100 Jul 03, 15
Nílsá Troll Druid 100 Jul 02, 15
Trindamere Orc Warrior 100 Jun 28, 15
Rythal Blood Elf Paladin 100 Jun 29, 15
Kinclaith Blood Elf Warlock 100 Jun 16, 15
Weezles Undead Monk 100 Jun 24, 15
Alliekiller Troll Hunter 100 Jul 02, 15
Särkhan Tauren Druid 100 Jun 26, 15
Grimmjow Undead Mage 100 Jun 26, 15
Mïnato Blood Elf Priest 100 Jul 03, 15
Epicpally Blood Elf Paladin 100 Jul 02, 15
Zyxur Undead Mage 100 Jul 03, 15
Insanechaos Undead Warlock 100 Jun 28, 15
Calvín Undead Hunter 100 Jun 16, 15
Vantäge Orc Warrior 100 Jun 28, 15
Panta Pandaren Warrior 100 Jun 08, 15
Khïone Blood Elf Death Knight 100 Jun 28, 15
Tydiza Blood Elf Paladin 100 Jun 14, 15
Vanhaelen Blood Elf Warrior 100 Jun 20, 15
Marselus Troll Rogue 100 Jun 29, 15
Bigbud Orc Warrior 100 Jun 28, 15
Zedzorn Orc Hunter 100 Jul 01, 15
Bhallz Undead Warrior 100 Jun 22, 15
Shincombo Undead Rogue 100 Jul 01, 15
Daleela Blood Elf Hunter 100 Jul 01, 15
Mseerie Undead Priest 100 Jul 03, 15
Drumzi Undead Priest 100 Jul 03, 15
Brimic Tauren Hunter 100 Jun 27, 15
Nécrón Undead Death Knight 100 Jul 03, 15
Liesma Blood Elf Warlock 100 Jun 29, 15
Melandro Blood Elf Priest 100 Jul 02, 15
Karanass Orc Warrior 100 Jul 03, 15
Ayern Blood Elf Mage 100 Jun 20, 15
Rainchu Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Pointless Undead Warrior 100 Jun 20, 15
Karistu Troll Druid 100 Jul 02, 15
Allision Tauren Druid 100 Jun 21, 15
Nubzilla Orc Warrior 100 Jul 01, 15
Volcane Blood Elf Mage 100 Jul 02, 15
Araumi Orc Shaman 100 Jun 29, 15
Battlecattlé Tauren Warrior 100 Jul 03, 15
Badgerino Orc Monk 100 Jun 07, 15
Deadlocky Undead Warlock 100 Jun 27, 15
Kyrspeedy Tauren Hunter 100 Jul 03, 15
Vojji Troll Rogue 100 Jun 07, 15
Proxydruid Tauren Druid 100 Jun 29, 15
Chicá Blood Elf Death Knight 100 Jun 14, 15
Ikezaki Blood Elf Warrior 100 Jun 20, 15
Huntries Blood Elf Hunter 100 Jun 28, 15
Brilsmúrf Orc Warrior 100 Jun 14, 15
Raintard Blood Elf Hunter 100 Jul 04, 15
Atlantíc Tauren Warrior 100 Jul 01, 15
Aléxís Blood Elf Paladin 100 Jun 26, 15
Nighttear Orc Shaman 100 Jul 03, 15
Waisodim Troll Priest 100 Jul 03, 15
Stabby Pandaren Hunter 100 Jun 28, 15
Musketören Tauren Death Knight 100 Jun 24, 15
Falhorn Tauren Druid 100 Jun 16, 15
Maijinv Blood Elf Paladin 100 Jul 01, 15
Epicboom Tauren Druid 100 Jun 24, 15
Nursic Tauren Priest 100 Jun 29, 15
Darkog Orc Warlock 100 Jun 16, 15
Lifesong Undead Monk 100 Jun 14, 15
Solaricus Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Baten Orc Warrior 100 Jun 23, 15
Ibrra Troll Hunter 100 Jul 03, 15
Itifa Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Camp Orc Warrior 100 Jul 01, 15
Slazaral Troll Hunter 100 Jul 01, 15
Silentsnake Orc Warrior 100 Jun 28, 15
Awesomejuice Troll Hunter 100 Jun 29, 15
Saolin Pandaren Monk 100 Jul 01, 15
Seleenas Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Incitê Troll Shaman 100 Jun 29, 15
Varsy Goblin Priest 100 Jul 03, 15
Starôpramen Troll Hunter 100 Jun 24, 15
Ontarió Orc Hunter 100 Jun 28, 15
Soljín Troll Hunter 100 Jun 07, 15
Skeuwiff Undead Warlock 100 Jun 21, 15
Rønin Blood Elf Hunter 100 Jun 12, 15
Joememsey Orc Warlock 100 Jun 12, 15
Tokalah Tauren Warrior 100 Jun 28, 15
Shiftyx Troll Shaman 100 Jul 03, 15
Aokimic Blood Elf Death Knight 100 Jun 26, 15
Gorfang Orc Shaman 100 Jul 03, 15
Shamangoline Pandaren Shaman 100 Jun 29, 15
Sebies Orc Death Knight 100 Jun 19, 15
Snuusseih Blood Elf Priest 100 Jun 09, 15
Ghostlady Goblin Priest 100 Jul 03, 15
Sonal Undead Priest 100 Jun 28, 15
Kugon Troll Hunter 100 Jun 29, 15
Chuckieegg Orc Warlock 100 Jun 22, 15
Necrjo Undead Death Knight 100 Jul 03, 15
Terraplague Orc Death Knight 100 Jun 28, 15
Seastorm Blood Elf Priest 100 Jul 02, 15
Eleafyana Blood Elf Priest 100 Jun 28, 15
Arcaius Blood Elf Mage 100 Jun 28, 15
Genesyss Pandaren Rogue 100 Jun 29, 15
Chiranjivi Troll Druid 100 Jul 01, 15
Robocopicus Orc Death Knight 100 Jun 24, 15
Tetlytea Orc Shaman 100 Jul 02, 15
Munataros Orc Hunter 100 Jul 03, 15
Mindheìst Undead Priest 100 Jun 28, 15
Talexo Orc Shaman 100 Jun 23, 15
Artolas Blood Elf Warlock 100 Jun 25, 15
Ekma Blood Elf Priest 100 Jun 16, 15
Hexxann Goblin Shaman 100 Jun 26, 15
Gharvey Tauren Warrior 100 Jul 03, 15
Deathbrandy Orc Death Knight 100 Jul 02, 15
Bengosha Blood Elf Death Knight 100 Jul 04, 15
Ithraides Blood Elf Mage 100 Jun 24, 15
Väntage Orc Hunter 100 Jul 03, 15
Anúbís Troll Druid 100 Jun 28, 15
Sharkiz Undead Mage 100 Jun 29, 15
Maelph Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Poisvy Troll Mage 100 Jun 28, 15
Brofro Blood Elf Warrior 100 Jul 03, 15
Moajoz Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Prästident Troll Priest 100 Jun 29, 15
Vergill Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Ladieviolet Blood Elf Warlock 100 Jul 03, 15
Tulsi Troll Druid 100 Jun 28, 15
Lucífér Undead Rogue 100 Jun 20, 15
Ebonjaw Undead Warrior 100 Jun 23, 15
Shaliel Goblin Warlock 100 Jul 03, 15
Mistywrecked Orc Hunter 100 Jun 28, 15
Amóniel Blood Elf Priest 100 Jul 01, 15
Grafelina Orc Shaman 100 Jul 01, 15
Kittenz Troll Druid 100 Jul 03, 15
Maríee Blood Elf Hunter 100 Jun 26, 15
Bloodeyewolf Tauren Hunter 100 Jul 03, 15
Moophins Undead Priest 100 Jun 12, 15
Jahenna Troll Monk 100 Jul 02, 15
Azmodeuz Orc Warlock 100 Jul 02, 15
Moustasche Tauren Shaman 100 Jun 26, 15
Toxicpowah Goblin Priest 100 Jun 28, 15
Cadian Blood Elf Paladin 100 Jun 09, 15
Remail Troll Rogue 100 Jul 03, 15
Monkfísh Pandaren Monk 100 Jul 02, 15
Alfalfaa Pandaren Monk 100 Jul 04, 15
Suravan Troll Priest 100 Jun 26, 15
Asetazolamid Orc Hunter 100 Jul 03, 15
Märtïal Troll Shaman 100 Jun 24, 15
Beargryllz Tauren Hunter 100 Jul 01, 15
Athéna Blood Elf Mage 100 Jun 10, 15
Xtherisen Blood Elf Death Knight 100 Jul 03, 15
Ambushcade Blood Elf Rogue 100 Jul 03, 15
Arkänthos Troll Hunter 100 Jul 03, 15
Marîe Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Betony Troll Rogue 100 Jul 01, 15
Yina Blood Elf Priest 100 Jun 22, 15
Nargash Orc Warlock 100 Jun 27, 15
Árwên Troll Druid 100 Jul 01, 15
Truella Blood Elf Hunter 100 Jul 02, 15
Regnaroth Tauren Death Knight 100 Jul 02, 15
Crankee Orc Death Knight 100 Jun 24, 15
Diör Blood Elf Warlock 100 Jun 27, 15
Einzel Undead Warlock 100 Jun 08, 15
Ladiie Orc Rogue 100 Jun 16, 15
Críxús Orc Warrior 100 Jun 11, 15
Gamaz Pandaren Monk 100 Jul 03, 15
Zemnaxx Troll Hunter 100 Jun 26, 15
Fangrok Orc Hunter 100 Jun 19, 15
Slakcerr Orc Warrior 100 Jun 24, 15
Gondorea Blood Elf Monk 100 Jun 28, 15
Sinaja Orc Warrior 100 Jul 02, 15
Calcabrin Blood Elf Warlock 100 Jul 03, 15
Sarkroa Blood Elf Mage 100 Jun 19, 15
Harbek Troll Hunter 100 Jul 03, 15
Ripburger Tauren Warrior 100 Jun 21, 15
Thunderlock Undead Warlock 100 Jun 28, 15
Shinomu Blood Elf Monk 100 Jul 03, 15
Celici Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Theïå Blood Elf Priest 100 Jun 29, 15
Deilia Undead Warlock 100 Jun 24, 15
Circena Orc Mage 100 Jul 03, 15
Erogor Orc Mage 100 Jun 22, 15
Mtownhustlir Orc Warlock 100 Jul 01, 15
Shånks Troll Druid 100 Jun 29, 15
Locknex Troll Warlock 100 Jun 09, 15
Shàytana Undead Death Knight 100 Jul 04, 15
Drumázz Troll Druid 100 Jul 03, 15
Shelltex Blood Elf Warlock 100 Jun 23, 15
Scheure Undead Rogue 100 Jun 06, 15
Vlue Pandaren Hunter 100 Jun 26, 15
Ushat Orc Rogue 100 Jun 10, 15
Nayanotorax Orc Death Knight 100 Jul 03, 15
Mariemagpie Blood Elf Paladin 100 Jun 28, 15
Telvanní Blood Elf Paladin 100 Jun 08, 15
Rainßòw Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Sinnocencé Undead Warrior 100 Jun 29, 15
Sáncto Blood Elf Paladin 100 Jun 28, 15
Rásputín Pandaren Monk 100 Jun 26, 15
Zarakï Orc Death Knight 100 Jun 16, 15
Marahnix Blood Elf Mage 100 Jun 25, 15
Aranea Blood Elf Warlock 100 Jul 03, 15
Lumì Blood Elf Paladin 100 Jun 16, 15
Destinyz Blood Elf Priest 100 Jul 01, 15
Zakuhai Orc Warlock 100 Jun 28, 15
Lexxyy Blood Elf Priest 100 Jun 19, 15
Aetius Blood Elf Death Knight 100 Jul 01, 15
Cjunkïe Undead Monk 100 Jun 09, 15
Maroch Orc Hunter 100 Jun 17, 15
Leslié Goblin Warlock 100 Jun 29, 15
Gartonicus Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Mjzzrh Undead Warlock 100 Jul 03, 15
Badvoc Orc Rogue 100 Jun 16, 15
Moored Orc Hunter 100 Jul 03, 15
Azeworai Undead Priest 100 Jun 21, 15
Nutoon Troll Shaman 100 Jul 02, 15
Trollsome Troll Hunter 100 Jun 29, 15
Xcution Undead Warlock 100 Jun 29, 15
Meganbow Orc Hunter 100 Jul 01, 15
Verïtas Pandaren Monk 100 Jun 24, 15
Rasgar Orc Hunter 100 Jun 26, 15
Skärmästaren Troll Mage 100 Jun 23, 15
Epicwarriorz Orc Warrior 100 Jun 28, 15
Kháll Orc Death Knight 100 Jun 22, 15
Darkorcen Orc Shaman 100 Jul 02, 15
Harica Tauren Druid 100 Jun 23, 15
Hanged Undead Warlock 100 Jun 20, 15
Zbaca Orc Warrior 100 Jun 28, 15
Llewéllyn Troll Mage 100 Jul 03, 15
Fuzzywix Goblin Mage 100 Jul 03, 15
Utahsaint Blood Elf Paladin 100 Jun 29, 15
Alran Blood Elf Death Knight 100 Jul 04, 15
Aiexol Blood Elf Paladin 100 Jun 10, 15
Toxicstorm Orc Shaman 100 Jun 24, 15
Wisehornhoof Tauren Paladin 100 Jul 01, 15
Véralyn Blood Elf Hunter 100 Jun 22, 15
Shamanheeler Troll Shaman 100 Jun 28, 15
Deathshark Pandaren Rogue 100 Jul 03, 15
Focuus Pandaren Monk 100 Jun 20, 15
Keevá Blood Elf Death Knight 100 Jun 28, 15
Crankerino Tauren Warrior 100 Jun 23, 15
Cyndria Blood Elf Hunter 100 Jul 03, 15
Térima Blood Elf Priest 100 Jul 02, 15
Exthor Blood Elf Warrior 100 Jul 02, 15
Balthazár Tauren Death Knight 100 Jun 16, 15
Pachii Blood Elf Rogue 100 Jun 29, 15
Playball Troll Shaman 100 Jul 01, 15
Hellfish Undead Mage 100 Jul 01, 15
Shamilyus Troll Shaman 100 Jul 03, 15
Ukicar Undead Rogue 100 Jun 26, 15
Crogo Tauren Paladin 100 Jul 03, 15
Darkzeek Troll Warlock 100 Jun 20, 15
Almaity Pandaren Monk 100 Jul 03, 15
Bullerboy Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Crankerino Orc Warrior 100 Jun 24, 15
Malzon Undead Mage 100 Jun 18, 15
Micael Orc Hunter 100 Jun 20, 15
Argka Orc Shaman 100 Jun 05, 15
Onfocus Undead Priest 100 Jun 26, 15
Pursuicus Orc Hunter 100 Jul 03, 15
Blóódmir Goblin Priest 100 Jul 03, 15
Badrhari Tauren Shaman 100 Jun 21, 15
Venombone Undead Hunter 100 Jun 08, 15
Gantó Orc Death Knight 100 Jul 03, 15
Thrabardunn Pandaren Warrior 100 Jul 01, 15
Corpse Undead Hunter 100 Jun 08, 15
Wondo Orc Monk 100 Jun 27, 15
Onammi Tauren Druid 100 Jun 08, 15
Shanmya Pandaren Shaman 100 Jul 01, 15
Skulkie Blood Elf Rogue 100 Jul 03, 15
Lególás Blood Elf Hunter 100 Jun 13, 15
Beneficent Blood Elf Hunter 100 Jun 29, 15
Hotarù Orc Mage 100 Jul 03, 15
Rórschách Orc Warlock 100 Jun 19, 15
Puzzik Goblin Shaman 100 Jun 28, 15
Mylina Blood Elf Warlock 100 Jul 02, 15
Pusha Blood Elf Priest 100 Jul 03, 15
Vlermuis Undead Mage 100 Jun 24, 15
Cartman Orc Warrior 100 Jul 03, 15
Allendra Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Desdemone Undead Warrior 100 Jul 03, 15
Annpearl Blood Elf Priest 100 Jun 28, 15
Zerrac Undead Warlock 100 Jul 03, 15
Ludash Tauren Druid 100 Jun 29, 15
Crankedaddy Troll Shaman 100 Jun 21, 15
Soakaos Troll Druid 100 Jun 28, 15
Thesaria Tauren Druid 100 Jul 01, 15
Bloodoll Blood Elf Hunter 100 Jul 03, 15
Ravenear Tauren Shaman 100 Jul 03, 15
Liim Undead Priest 100 Jul 02, 15
Ambulancicus Blood Elf Priest 100 Jul 03, 15
Iséra Blood Elf Mage 100 Jul 03, 15
Sohand Blood Elf Paladin 100 Jun 24, 15
Blaxin Orc Warlock 100 Jun 22, 15
Nightaïr Blood Elf Priest 100 Jul 03, 15
Mappetman Undead Mage 100 Jun 29, 15
Rüth Blood Elf Priest 100 Jul 04, 15
Sshorange Tauren Druid 100 Jul 01, 15
Bladescourge Goblin Rogue 100 Jun 28, 15
Dlaccy Blood Elf Death Knight 100 Jun 26, 15
Osroll Goblin Priest 100 Jul 02, 15
Afflícted Undead Warlock 100 Jun 07, 15
Papastrumf Troll Druid 100 Jun 27, 15
Stórhòlen Undead Rogue 100 Jun 26, 15
Tålic Pandaren Monk 100 Jul 03, 15
Mæliziano Blood Elf Mage 100 Jun 25, 15
Stabicus Troll Rogue 100 Jul 02, 15
Sullar Undead Warlock 100 Jun 26, 15
Grímtide Orc Shaman 100 Jun 28, 15
Sìo Pandaren Hunter 100 Jul 02, 15
Iiriva Blood Elf Priest 100 Jun 08, 15
Lleelloo Troll Priest 100 Jul 03, 15
Zalmak Tauren Druid 100 Jun 24, 15
Dríbble Orc Shaman 100 Jun 28, 15
Blake Orc Death Knight 100 Jul 03, 15
Sshblack Undead Warlock 100 Jul 03, 15
Rutarou Tauren Druid 100 Jul 03, 15
Cjr Orc Rogue 100 Jun 20, 15
Xelenta Blood Elf Mage 100 Jun 28, 15
Cjbock Orc Warrior 100 Jun 10, 15
Náylah Blood Elf Paladin 100 Jul 03, 15
Xxlls Blood Elf Rogue 100 Jun 21, 15
Moored Pandaren Hunter 100 Jun 10, 15
Shaodinicus Pandaren Monk 100 Jul 03, 15
Crankez Blood Elf Monk 100 Jun 22, 15
Trifillis Orc Shaman 100 Jun 24, 15
Gorou Orc Warrior 100 Jun 26, 15
Grippas Troll Hunter 100 Jun 23, 15
Drazele Orc Shaman 100 Jul 03, 15
Ðarkø Undead Death Knight 100 Jun 24, 15
Plaito Goblin Priest 100 Jun 27, 15
Alrëkr Tauren Warrior 100 Jul 03, 15
Lognar Orc Rogue 100 Jun 29, 15
Rugari Troll Hunter 100 Jun 26, 15
Chaotixkilla Blood Elf Paladin 100 Jun 16, 15
Muskelsvend Troll Shaman 100 Jul 01, 15
Solstheim Blood Elf Death Knight 100 Jun 28, 15
Zatinne Blood Elf Paladin 100 Jun 26, 15
Bloops Undead Death Knight 100 Jun 21, 15
Héffalump Blood Elf Hunter 100 Jun 29, 15
Shate Undead Mage 100 Jun 23, 15
Kazroth Undead Mage 100 Jun 28, 15
Svendster Goblin Shaman 100 Jun 24, 15
Khronós Tauren Paladin 100 Jun 16, 15
Paraskevi Goblin Priest 100 Jun 27, 15
Caprisonné Orc Warrior 100 Jun 25, 15
Springrolls Pandaren Hunter 100 Jun 24, 15
Toxiicpowah Orc Mage 100 Jun 25, 15
Ragnaroker Tauren Warrior 100 Jun 25, 15
Mohacas Troll Druid 100 Jun 27, 15
Xorrak Orc Death Knight 100 Jul 03, 15
Donalex Tauren Warrior 100 Jun 28, 15
Cjunkie Undead Priest 100 Jun 16, 15
Caîtlyn Blood Elf Mage 100 Jul 01, 15
Darkleanz Tauren Druid 100 Jul 02, 15
Saralla Blood Elf Priest 100 Jun 22, 15
Verimille Blood Elf Warlock 100 Jul 02, 15
Thompster Undead Monk 100 Jul 02, 15
Maexeras Troll Rogue 99 Jul 03, 15
Trirex Orc Shaman 99 Jun 18, 15
Leipow Pandaren Monk 98 Jul 01, 15
Lavuh Troll Hunter 98 Jun 22, 15
Skom Undead Death Knight 98 Jun 28, 15
Niclaus Blood Elf Mage 97 Jun 22, 15
Kurabiye Blood Elf Warrior 97 Jun 24, 15
Klutzy Pandaren Monk 97 Jun 27, 15
Kamï Blood Elf Hunter 96 Jun 19, 15
Soulfall Goblin Priest 96 Jun 28, 15
Discodoc Goblin Priest 96 Jun 21, 15
Cervin Goblin Priest 95 Jun 25, 15
Flyingdoctor Undead Priest 95 Jun 28, 15
Hulabulababy Orc Death Knight 95 Jun 16, 15
Ashdriala Blood Elf Warlock 95 Jun 20, 15
Brimgreth Tauren Warrior 95 Jun 08, 15
Enstrovin Blood Elf Paladin 95 Jul 03, 15
Unabletoheal Orc Shaman 95 Jul 03, 15
Powerlvl Tauren Druid 95 Jun 28, 15
Mizugaki Blood Elf Hunter 95 Jun 25, 15
Horrordeath Tauren Death Knight 94 Jun 29, 15
Rhinothecop Tauren Warrior 94 Jun 27, 15
Hinter Orc Hunter 94 Jun 18, 15
Úí Tauren Shaman 94 Jul 01, 15
Wenchang Pandaren Monk 94 Jun 26, 15
Revengés Orc Warrior 94 Jun 13, 15
Jroyales Orc Hunter 94 Jun 24, 15
Anethajr Undead Priest 94 Jul 03, 15
Hairymagpie Tauren Monk 93 Jun 16, 15
Gennadiho Blood Elf Warlock 93 Jun 28, 15
Trìon Undead Hunter 93 Jun 24, 15
Maximince Undead Rogue 93 Jul 02, 15
Crumpetz Tauren Druid 93 Jul 03, 15
Goregous Orc Warrior 93 Jun 16, 15
Rhagar Undead Rogue 92 Jul 03, 15
Izztrai Blood Elf Warlock 92 Jun 07, 15
Gorefrost Orc Death Knight 92 Jul 01, 15
Derpasaourus Orc Warlock 92 Jul 03, 15
Emmii Pandaren Hunter 92 Jun 16, 15
Brimgeth Tauren Paladin 92 Jun 20, 15
Zhuk Troll Druid 91 Jul 01, 15
Taurener Tauren Druid 91 Jun 25, 15
Fantz Tauren Warrior 91 Jun 28, 15
Wingcutter Troll Rogue 91 Jun 16, 15
Wärlordzaela Orc Rogue 91 Jun 24, 15
Holythea Blood Elf Rogue 91 Jun 28, 15
Tayle Troll Rogue 91 Jun 08, 15
Troku Orc Warrior 91 Jun 25, 15
Contador Tauren Druid 91 Jun 29, 15
Bazzs Blood Elf Warlock 90 Jun 26, 15
Immunne Undead Mage 90 Jun 10, 15
Astanasse Blood Elf Mage 90 Jul 02, 15
Áóíóíó Orc Warlock 90 Jun 16, 15
Fubariouss Blood Elf Warrior 90 Jun 23, 15
Phoamfrenzy Undead Hunter 90 Jun 24, 15
Rollnstoned Blood Elf Hunter 90 Jun 22, 15
Invoque Undead Priest 90 Jul 03, 15
Kokotas Orc Shaman 90 Jun 16, 15
Pikolomilk Tauren Druid 90 Jun 28, 15
Dustygreed Tauren Paladin 89 Jun 20, 15
Borapah Orc Warrior 87 Jul 03, 15
Kerie Troll Druid 87 Jun 16, 15
Koskeshar Troll Rogue 87 Jul 01, 15
Shellzor Orc Hunter 87 Jun 23, 15
Nadada Blood Elf Priest 87 Jul 03, 15
Ennüi Orc Rogue 87 Jul 01, 15
Stínkywinky Blood Elf Monk 86 Jul 02, 15
Newtuskhere Troll Shaman 86 Jun 21, 15
Õli Troll Hunter 86 Jul 03, 15
Jhinza Troll Druid 86 Jul 03, 15
Billyde Blood Elf Hunter 86 Jun 07, 15
Chitauri Blood Elf Hunter 85 Jul 03, 15
Sorouka Blood Elf Monk 85 Jul 03, 15
Incitekek Pandaren Monk 84 Jun 20, 15
Aantage Blood Elf Paladin 84 Jun 20, 15
Kirbozorg Pandaren Monk 84 Jun 20, 15
Vokuro Pandaren Mage 83 Jul 03, 15
Forthrall Orc Shaman 82 Jul 03, 15
Artérielle Troll Warrior 81 Jun 20, 15
Nighttfury Blood Elf Death Knight 80 Jun 25, 15
Bondaris Orc Warrior 78 Jul 03, 15
Artêmís Blood Elf Hunter 78 Jun 26, 15
Eraquus Tauren Druid 76 Jul 03, 15
Catmojo Troll Druid 76 Jul 03, 15
Enragedblood Orc Warrior 76 Jun 29, 15
Mchamster Tauren Paladin 76 Jun 12, 15
Snuglez Orc Death Knight 75 Jul 03, 15
Ssholive Blood Elf Hunter 75 Jun 09, 15
Jhäkri Orc Shaman 74 Jul 03, 15
Akénó Blood Elf Priest 74 Jun 21, 15
Zezoo Orc Warrior 73 Jun 16, 15
Downot Orc Monk 71 Jun 22, 15
Yimaraja Undead Death Knight 71 Jun 17, 15
Incitelock Troll Warlock 70 Jun 26, 15
Krummeh Undead Rogue 70 Jun 08, 15
Bavmordia Blood Elf Mage 70 Jun 21, 15
Deetdraar Orc Warrior 70 Jun 26, 15
Ventage Troll Mage 69 Jun 26, 15
Erthak Orc Warrior 68 Jun 27, 15
Eubot Blood Elf Paladin 68 Jun 21, 15
Zaraj Undead Warrior 66 Jun 14, 15
Hrorgh Orc Hunter 66 Jun 19, 15
Greendeadu Troll Warlock 65 Jun 13, 15
Soulhate Blood Elf Death Knight 63 Jun 28, 15
Ackterol Troll Mage 63 Jul 03, 15
Irsya Blood Elf Monk 63 Jul 01, 15
Meybby Undead Priest 63 Jun 11, 15
Sloth Orc Monk 63 Jun 08, 15
Kodolaser Tauren Druid 63 Jul 01, 15
Aldmeri Tauren Warrior 61 Jun 28, 15
Jamíéé Undead Priest 61 Jun 17, 15
Lefoafk Tauren Warrior 61 Jun 11, 15
Syfra Blood Elf Rogue 60 Jun 28, 15
Shellzorr Tauren Warrior 60 Jun 28, 15
Lomaeven Blood Elf Warlock 60 Jun 19, 15
Tuskalor Troll Druid 60 Jun 21, 15
Faronax Tauren Druid 60 Jun 19, 15
Proxyshaman Orc Shaman 59 Jun 29, 15
Incitedk Undead Death Knight 59 Jun 24, 15
Tsadok Tauren Priest 59 Jun 28, 15
Simbar Tauren Death Knight 57 Jun 12, 15
Ceala Blood Elf Priest 56 Jun 21, 15
Mismirage Blood Elf Priest 56 Jun 19, 15
Altura Orc Shaman 54 Jul 01, 15
Burpman Orc Warrior 54 Jul 01, 15
Cidm Orc Hunter 52 Jun 16, 15
Ajòòz Tauren Druid 49 Jul 03, 15
Kiponsx Troll Hunter 49 Jun 27, 15
Bråndon Undead Rogue 47 Jul 02, 15
Deroos Blood Elf Paladin 45 Jun 06, 15
Hordasity Orc Shaman 44 Jun 28, 15
Tirass Orc Warrior 44 Jun 28, 15
Fankui Goblin Rogue 43 Jun 27, 15
Moomeon Tauren Druid 42 Jun 29, 15
Jowsa Tauren Priest 42 Jun 25, 15
Delduwath Blood Elf Rogue 42 Jun 10, 15
Russtard Troll Druid 40 Jun 19, 15
Thrabarding Tauren Warrior 39 Jun 28, 15
Jarthene Undead Warlock 39 Jun 19, 15
Sabalmnal Tauren Shaman 38 Jun 22, 15
Rainbows Blood Elf Priest 36 Jun 10, 15
Rannie Blood Elf Mage 36 Jun 21, 15
Alkrul Undead Warlock 36 Jun 20, 15
Jessickah Blood Elf Paladin 36 Jul 01, 15
Keyred Tauren Druid 35 Jun 22, 15
Discojoey Undead Priest 35 Jun 20, 15
Rubyka Blood Elf Hunter 34 Jun 19, 15
Vjetrobran Tauren Druid 34 Jun 10, 15
Wanquish Undead Warlock 34 Jun 20, 15
Sqyshee Undead Mage 33 Jun 20, 15
Thanatin Blood Elf Paladin 32 Jun 20, 15
Agorah Orc Monk 31 Jul 01, 15
Galmak Troll Priest 31 Jun 20, 15
Bloodyeye Orc Hunter 31 Jun 20, 15
Åether Orc Shaman 31 Jun 28, 15
Mårley Blood Elf Mage 30 Jun 21, 15
Priestdafak Blood Elf Priest 30 Jun 08, 15
Ralibar Orc Warlock 28 Jun 20, 15
Valrae Orc Shaman 28 Jun 07, 15
Rainbøws Blood Elf Rogue 26 Jun 16, 15
Rèè Goblin Rogue 25 Jun 20, 15
Fúrburger Tauren Druid 25 Jun 20, 15
Kdilkington Orc Monk 22 Jun 24, 15
Beefytankz Tauren Paladin 21 Jul 03, 15
Beefyhealz Tauren Druid 21 Jul 03, 15

If you feel this info is in error, please see the FAQ page for information on how you can submit data.

You can sort the display by clicking on the column headers. Clicking on the same column header again will reverse the sort.

Comments
No Comments
Add Comment

You must be logged in to post comments.

The link for this guild export is http://www.warcraftrealms.com/exports/guildexport.php?guildid=6682451. Use of the guild export requires you to follow the same rules as listed on the Data Export page.